Podmínky užití

Zástupce Mgr. Markéta Šichtová IČ: 711 01 594, tímto vydává pravidla a podmínky pro používání internetových stránek http://www.mojekytice.cz.

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek http://www.mojekytice.cz je Mgr. Markéta Šichtová, která je v souladu se zákonem č.121/2000 Sb., autorského zákona  v jeho pozdějších zněních a navazujících předpisů oprávněna prostřednictvím svých zástupců vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“). Provozovateli náleží veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umísťuje na internetových stránkách, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na stránkách http://www.mojekytice.cz

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání internetových stránek http://www.mojekytice.cz se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví http://www.mojekytice.cz (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele přístupných přes http://www.mojekytice.cz a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek dostupných přes http://www.mojekytice.cz. Pro používání služeb poskytovaných Provozovatelem prostřednictvím http://www.mojekytice.cz platí vedle těchto Pravidel i Všeobecné podmínky, popř. zvláštní podmínky pro příslušnou službu pokud existují. Odkaz na zvláštní podmínky, pokud pro danou službu existují, je vždy umístěn u ustanovení o konkrétní službě.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách http://www.mojekytice.cz, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Kopírování a užití grafických a textových materiálů k vlastním účelům lze pouze s písemným souhlasem vlastníka.
Odkazování na materiály užité na těchto stránkách lze použít s uvedením zdroje http://www.mojekytice.cz a s pravidly sociálních sítí.

Doplňující informace pro všechny složky státní správy ČR.
Tyto stránky nejsou nástrojem přímého prodeje, tedy eshopem a nevztahují se na ně pravidla, která se vztahují k provozu eshopů.
Stránky slouží jako marketingová podpora prodeje, který se odehrává na místě provozovny MOJE KYTICE, Italská 704, 289 24 Milovice.

Děkujeme.